fairtrade-logo-svgIn de categorie ‘overig’ is gesteld dat een winkel minimaal 2 fairtrade producten moet verkopen. Ook andere duurzame initiatieven, zoals FSC (hout), tellen mee. In Gouda voldoen 17 bedrijven aan deze criteria, waaronder dus onze wijnkoperij.

Onder fairtrade, ofwel eerlijke handel, verstaan we de handel met producenten in ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Doel is dat de boeren en andere leveranciers in deze landen een redelijke beloning krijgen voor hun product. Fairtrade organisaties helpen die producenten hun producten te verkopen, zodat zij hun omzet en rendement kunnen verhogen. Dankzij fairtrade wordt de handelspositie van boerenorganisaties beter en krijgen de boeren, arbeiders en hun families de kans om zelfstandig te functioneren. Consumenten in Gouda kunnen hieraan een bijdrage leveren door fairtrade producten te kopen en hiernaar te vragen bij de ondernemer. Ondernemers kunnen zoveel mogelijk fairtrade producten aanbieden.

Samenvattend staan fairtrade producten voor:
Eerlijke prijs voor boeren en andere leveranciers
Geen kinderarbeid
Respect voor mens & milieu
Duurzame relatie tussen producent en afnemer